Kriterier for vurdering av stil

Da jeg begynte i skolen laget jeg meg en oversikt over hvilke kriterier som gav hvilke resultater i norsk stilskriving. Dette var før det begynte å ta av med «kriterier for måloppnåelse», «vurdering for læring» og hva det nå heter alt sammen. Det var ment å være til hjelp for meg, når jeg skulle rette og vurdere stiler den gangen, og jeg gav det også ut til elevene, så de kunne vite hva jeg ser etter. Det basert på hva som trakk opp og ned i stiler jeg rettet, og derfor konkret på hvilke feil skoleelever gjorde og gjør. De var i utgangspunktet ment å gjelde for det som den gang het grunnkurs og VK1, nå Vg1 og Vg2, men de har nok relevans også for vg3. De var også ment å være mulig å diskutere, og ingen kategorisk definisjon av hva som kreves på de forskjellige karakternivåene i de forskjellige sjangrene.

Jeg tar gjerne i mot tilbakemeldinger.

 

Kriterier vurdering av stil

 

Generelt.

1.         Kort, rotete og usammenhengende. Grove sjangerbrudd.

2.         Lite utfyllende. Dårlig språk. Inkonsekvent. Svært subjektiv. Sjangerbrudd.

3.         Subjektiv, men forsøker å være nøytral. Liten evne til å disktuere/skrive om moment for moment, ikke helt kontrollen over hva et avsnitt innebærer. Noen problemer med sammenhengen. Greit nok språk. Utflytende i sjangeren.

4.         Skriver godt. Bruker en del teknikker. Holder seg innenfor sjangeren. Er sammenhengende. Ryddige og gode avsnitt.

5.         Meget godt skrevet. Har ingen problemer med sjangeren. Ryddige, gode og fyldige avsnitt. Nærmer seg feilfritt teknisk.

6.         Feilfritt teknisk. Klokkeklar i sjangeren, overbeviser med alt.

 

Analyse/tolking

1.         Kun referat

2.         Presentasjon. Referat. Lite grann om tema eller budskap, eller noen av de øvrige virkemidlene.

3.         Eleven har med presentasjon og referat, men bruker også tid på de øvrige virkemidlene. Streifer kanskje innom hovedpoengene med teksten. Har problemer med å skille mellom tolkning og egne meninger. Har lett for å miste grepet om teksten, og diskuterer budskapet i stedet for å diskutere novellen.

4.         Presentasjon, referat. Kommer inn på virkemidlene og diskuterer dem. Kommenterer hovedpoengene. Klarer å holde novellen og budskapet atskilt, viser forståelse for at novellen bare er et syn på en sak.

5.         Diskuterer novellen i stedet for å gjengi den. Godt underbygget på alle punkter, skjønner de litterære virkemidler og har en hensikt med alt som skrives. Roter ikke med begrepene.

6.         Dyp forståelse for teksten og de litterære virkemidledler.

 

Novelleskriving

1.         Teksten henger ikke sammen. Altfor kort.

2.         Kort og usammenhengende. Logiske brister.

3.         Liten plan over skrivingen, men har en viss plan over helheten. Mestrer ikke de litterære virkemidler. Dårlig språk.

4.         Klarer å bruke en del litterære teknikker.

5.         Mestrer de litterære teknikker. Hva som står, er ikke opplagt. Har forståelse for at novellen ikke kan ha noe fasitsvar, at det bare er en stemme i koret. Unngår blødmer. Klar plan.

6.         Overbevisende. Bruker de litterære teknikker som en selvfølge. Evner å se en sak på nye måter.

 

Resonnerende

1.         Kort, rotete og usammenhengende.

2.         Evner å gi uttrykk for meninger, men klarer ikke å være nøytral. Blir bombastisk eller selvmotsigende. Klarer ikke helt å holde overskrift over hva han eller hun skriver.

3.         Prøver å være nøytral, men lar de egne meninger skinne gjennom. Klarer ikke å diskutere momenter, blir springende.

4.         Skriver ryddig, moment for moment. Men viser ikke så stor forståelse for emnet, som man kan forlange på høyere karakterer.

5.         Skriver klart, disponert og oversiktlig, moment for moment. Har ingen problemer mellom å skille mellom egne meninger, og andres, og klarer å gi uttrykk for begge. Viser innsikt og forståelse for stoffer, og også alternative syn på det.

6.         Stor innsikt og forståelse. Overbevisende lagt frem.

 

Kåseri

1.         Bare tull.

2.         Bombastisk artikkel.

3.         Artikkel. Skjønner ikke sjangeren, men skriver greit nok.

4.         Strever med å være morsom og ha skråblikk. Klarer det noen ganger. Holder en rød tråd, og en fast tone. Kanskje med noen glipper.

5.         Morsom, original og med fint skråblikk som holdes gjennom hele kåseriet.

6.         Stilsikker.

 

Reklamer